Historie obce

img_fotgalerie1.jpg

Bartošovice v Orlických horách se nacházejí na samé hranici České republiky a Polska v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký. Její katastrální území tvoří Bartošovice v Orlických horách, Vrchní Orlice, Malá Strana, Neratov, Podlesí a Nová Ves. Celkem 3558 m2. Nadmořská výška 580 m.  
Počátky obce lze datovat od roku 1495, kdy český šlechtic Jan Bartoušovský z Labouně získal zdejší území s právem výstavby sídla a drobné výsady, jako vařit pivo, mít kováře apod. Název obce je údajně podle  prvního obyvatele. Název byl používán až do 17 století, kdy byla obec přejmenována kolonisty na Batzdorf. 

Ves měla původně panské sídlo, v pozdější době zaniklé. Okolo tohoto sídla vznikali nové domy. Vesnice měla pivovar, hostinec, mlýny, pilu, z řemesel zde byl usazen kovář, řezník, pekař, švec i krejčí. Ves původně česká při kolonizaci Orlických hor a příchodem německých obyvatel se postupně poněmčuje, až německý jazyk zcela převládal. V obci Bartošovice byl kolem roku 1673 přestavěn kostel na zděný původně byl dřevěný,. Kostel byl zasvěcen svaté Máří Magdaléně. Nejvíce obyvatel měly Bartošovice v Orlických horách v roce 1869, bylo to 2696 obyvatel.  V roce 1920 se podařilo uskutečnit založení menšinové školy, kde byl prvním učitelem František Chaloupka z Javornice. V květnu 2000 byla odhalena na domě 31, kde škola sídlila, deska na počest 80 výročí založení české menšinové školy.

V Bartošovicích začalo lyžování v Orlických horách. Zdejší kolář vyráběl jasanové lyže již před 1.světovou válkou. Byl zde i lyžařský můstek a 4 km dlouhá sjezdovka, na nichž se konaly závody. Začátkem padesátých let působil na neobsazené půdě Státní statek, který zaměstnával až sto zaměstnanců. Byl to jediný zemědělský podnik v obci. Státní statek zde působil do roku 1994, kdy byl zprivatizován. V současné době zaměstnává 5 lidí. Jiná možnost zaměstnání zde není. Mnoho obyvatel se přestěhovalo za prací, jiní dojíždějí do okolních měst. Z obce se stává rekreační oblast. Dnes má obec 196 obyvatel. V zimním období je možnost využití  dvou lyžařských vleků, běžkařských tratí. V letním období je možnost výletů na nedalekou přehradu Pastviny, návštěvu Polska, využití pěší turistiky a výlety na horských kolech. 

img_fotgalerie5.jpg

V katastru se nachází nejpůvabnější část Divoké Orlice, Zemská brána. Most byl v roce 2005 při opravě silnice celkově rekonstruován. V okolí je mnoho kamenných sochařských památek, převážně náboženského charakteru. Za nejvzácnější lze považovat sousoší Nejsvětější trojice. V okolí se nachází mnoho opevnění z druhé světové války, nejznámější a hojně navštěvovaná je tvrz Hanička. Možnost ubytování v hotelích, penzionech i v soukromí.

img_fotgalerie2a.jpg

Vrchní Orlice, bývalá pohraniční ves se připomíná od roku 1567, nyní je to rekreační oblast. Nachází se zde kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1708- 1712. Kamenná kalichovitá křtitelnice, před kostelem kalvárie z roku 1774. V současné době je tento kostel ve velmi špatném stavu. Pod kostelem  je umístěn pomník příslušníka stráže J. Navrátila, který se stal obětí přepadu henleinovců na finanční úřad Bartošovicích v září 1938. Součástí Vrchní Orlice je horská osada Hadinec pod Anenským vrchem .Založena v 17 století při kolonizaci rokytnického panství. Z Anenského vrchu sem byla v roce 1937 přenesena kaple sv. Anny. Dnes rekreační oblast.

img_fotgalerie3a.jpg

Neratov, bývalá pohraniční ves ( 635m ) při pravém břehu Divoké Orlice. Připomíná se roku 1550 jako Bahrenwald. Vznikla v souvislosti se založením sklárny na potoce Neratovci kolem 15 století, byla to první sklárna v Orlických horách. V Neratově se nachází  barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postaveného v letech 1723-1733, údajně podle plánů G.B.Alliprandiho. Původní kostel stával pod dnešním kostelem.
Dominantou Neratova je kostel , postavený stavitelem Karlem Reinou, tento však kostel nedokončil. Při  stavbě se zranil a na následky zemřel. Kostel dokončil italský stavitel Jacob André Carowe.
V roce 1945 vyhořela střecha kostela, kterou se nepodařilo opravit a z kostela se stala ruina. V současné době činností Sdružení Neratov je kostel opravován a konány přípravy k jeho celkové obnově. Sdružení Neratov , které kromě sociálního programu, usiluje i o obnovení poutního kostela. Sdružení  vytvořilo pracovní místa na farmě Orlice, kde zaměstnává klienty, kteří žijí v Neratově. Celkově se tak zasloužilo o rozkvět Neratova a zaměstnanost. V zimní sezoně lze využít lyžařský vlek. Každoročně na svátek Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna  jsou zde konány poutě s doprovodným programem. Je zde možnost příjemného posezení v restauraci Lilie, kde je možnost se i ubytovat a stravovat celoročně. Možnost výletů a využití nového silničního přechodu do Polska v Orlickém Záhoří. 

Podlesí, dříve samostatná vesnice, zvaná Schonewalde, vznikla pravděpodobně okolo let 1570, první písemná zmínka pochází z let 1627, vesnice měla mívala původně dědičnou rychtu a měla určité omezené výsady. Po odsunu sudetských Němců počet obyvatel klesl a v současné době většina domů slouží pouze k rekreaci. 

Nová Ves, rovněž dříve samostatná obec, německy nazývaná Neudorf vznikla po roce 1714. Původně sloužila pro ubytování dělníků pro sklárny. Po útlumu sklářského řemesla se stala zemědělskou a dřevařskou vesnicí. V současné době je naprostá většina budov využívána k rekreaci.